12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Návštěva prezidenta FIP v Praze 25. a 26. srpna 2007

O víkendu 25. a 26. srpna se uskutečnila oficiální pracovní návštěva prezidenta FIP, pana Jos Wolffa, který v roli konzultanta výstavy přijel, aby se přesvědčil, v jakém stadiu jsou přípravy Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008.

V rámci několika pracovních jednání byly diskutovány podrobnosti týkající se komunikace organizačního výboru výstavy s členskými filatelistickými federacemi FIP, shromažďování přihlášek výstavních exponátů, nominace členů výstavní jury, základní harmonogram výstavních dní a akcí včetně podmínek pro práci všech funkcionářů výstavy. Dále byla projednávána řada doprovodných programů výstavy, jako například souběžná výstava Salon české mládeže, prezentace virtuální výstavy EXPONET, dětská pošta a některé další náměty.

Pracovní jednání v prostorách Svazu českých filatelistů, zleva: Jos Wolff (prezident FIP), Lumír Brendl (předseda SČF a člen předsednictva FIP), Vít Vaníček (předseda organizačního výboru PRAGA 2008 a místopředseda SČF)

 

Pan Jos Wolff si osobně prohlédl prostory budoucího výstaviště a zejména se zajímal o prostory pro práci národních komisařů a členů jury. Umístění výstavy v prostorách secesního Průmyslového paláce na výstavišti v Praze 7 ocenil jako vysoce důstojné a representativní pro takovou událost, jakou by výstava PRAGA 2008 měla být. Zástupce firmy Progres Partners Advertising s.r.o. jej při té příležitosti seznámil s architektonickým projektem řešení výstavy včetně řešení speciálního stánku pro umístění Královské sbírky a významných zvaných filatelistických exponátů. 

Pan prezident neskrýval své nadšení, když si prohlédl prostory lapidária Národního muzea, které je umístěno v těsném sousedství Průmyslového paláce a které by mělo být místem pro slavnostní ceremoniál k zahájení výstavy. Následně poté si důkladně prohlédl i nádherné komorní prostory Poštovního muzea, které bude hostit soutěžní třídu filatelistické literatury. Není pochyb o tom, že se jej podařilo přesvědčit, že z hlediska umístění výstavy i jejího prostorového řešení bude o výstavu dobře postaráno.

Vyvrcholením pracovní návštěvy pana Jos Wolffa v Praze byla schůzka zástupců České pošty s.p., Svazu českých filatelistů a firmy Progres Partners Advertising s.r.o. v prostorách Poštovního muzea a slavnostní podpis smlouvy mezi FIP a organizátory výstavy. Tato smlouva již definitivně stvrzuje statut Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 a přiznává jí plný patronát FIP.

 

Slavnostní podpis smlouvy mezi FIP a organizačním výborem výstavy PRAGA 2008, zleva: Vít Vaníček (předseda organizačního výboru PRAGA 2008 a místopředseda SČF), Lumír Brendl (předseda SČF a člen předsednictva FIP), Jos Wolff (prezident FIP), Jindřich Jirásek (zástupce Progres Partners Advertising s.r.o.)

n105Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky