12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Informace pro vystavovatele (prodejce) z  oboru filatelie na Světové výstavě poštovních známek Praga a  mezinárodním veletrhu Sběratel 2008

Mezinárodní veletrh Sběratel se koná každoročně na Výstavišti v  Praze od roku 1998. V  roce 2007 tedy slavil malé jubileum - 10 let svého trvání.

Každým rokem se veletrhu účastní přes 200 poštovních správ, mincoven, obchodníků a  sběratelů z  více než 30 zemí. Za tři dny jej shlédne přes 13 tisíc návštěvníků, přičemž každý šestý je ze zahraničí.
Veletrh se stal nejen díky velkému rozsahu, ale také svou vysokou výstavářskou, organizační a  společenskou úrovní nejdůležitější sběratelskou akcí ve střední a  východní Evropě. Je určen nejen sběratelům, ale také nejširší veřejnosti.

Nad akcí mají stálou záštitu Česká pošta, Svaz českých filatelistů a  Česká numismatická společnost. Ve všech sběratelských oborech je návštěvníkům k  dispozici bezplatná znalecká a  poradenská služba.

V roce 2008 se mezinárodní veletrh Sběratel koná společně se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA.

Očekává se, že na tuto společnou akci se přijde podívat na 30.000 návštěvníků. Více informací o  veletrhu Sběratel a  výstavě Praga najdete www.sberatel.info a  www.praga2008.cz.

Ve dnech 12. - 14. září 2008 se hlavní město České republiky stane hlavním městem sběratelství.

Formát PDF

 

Přihláška k  účasti (Formát PDF: velikost 552 KB)

 


Formát PDF

 

Podmínky pro vystavovatele (Formát PDF: velikost 860 KB)

 


Formát PDF

 

Zápis do katalogů (Formát PDF: velikost 327 KB)

 


Formát PDF

 

Inzerce v  katalozích (Formát PDF: velikost 294 KB)


Otevírací doba pro veřejnost

12. - 13. září 2008  10.00 - 18.00
14. září 2008          10.00 - 16.00

Otevírací doba pro vystavovatele

12. září 2008            8.00 - 19.00
13. - 14. září 2008    9.00 - 19.00

Výstavní plocha

brutto 12.000 m2

Montáž

10. - 11. září 2008
oba dny od 8.00 do 21.00 hodin

Demontáž

14. září 2008
od 16.00 do 23.00 hodin

Organizace akce (Praga 2008 z  pověření České pošty):

Progres Partners Advertising, s. r. o.
110 00 Praha 1, Opletalova 55
tel.: 224 218 403, 224 236 506
fax: 224 235 033, 224 218 312
e-mail: mailto:sberatel@ppa.cz
http://http://www.ppa.cz

Vedení projektu a  propagace

PhDr. Jindřich Jirásek
tel.: 224 213 905
E-mail: mailto:sberatel@ppa.cz

Výstavba stánků a  technická realizace

Ing. Přemysl Kopáček
tel.: 221 602 130
E-mail: kopacek@ppa.cz

Platební podmínky

Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na faktuře. Nejpozději měsíc před akcí zasílá pořadatel vystavovateli plánek výstavní plochy, avšak pouze v  případě, že vystavovatel již uhradil fakturu.  

Katalogy a  propagace

K veletrhu a  výstavě budou vydány dva oficiální katalogy: katalog Světové výstavy poštovních známek Praga 2008 v  češtině a  angličtině (formát A5) a  tradiční katalog veletrhu Sběratel v  češtině, angličtině a  němčině (formát A4). Vystavovatelé z  oboru filatelie budou povinně uvedeni v  obou katalozích. Záznamy v  katalogu jsou zahrnuty již v  ceně za stánek nebo stůl.

Katalogy budou zpracovány tak, aby ještě dlouho po akci sloužily sběratelům. Doporučujeme, abyste v  katalozích za výhodných podmínek inzerovali. Při vyplňování objednávky inzerce nás prosím upozorněte, zda chcete inzerovat pouze v  jednom katalogu či v  obou.

Pořadatel připravuje pro akci kompletní reklamní kampaň, která zahrnuje jak veškerou reklamu v  médiích (denících, časopisech, rozhlase i  televizi), tak plakátovací kampaň, rozsevy letáků apod. Pro nábor návštěvníků budou samozřejmě využity i  sběratelské a  odborné časopisy. Navíc budou o  akci podrobně informováni sběratelé v  zahraničních sběratelských časopisech.

Na akci bude zřízeno tiskové středisko, kam mají vystavovatelé možnost umístit své materiály.
Použití loga výstavy Praga i  veletrhu Sběratel vystavovatelem na předmětech, které bude na akci prodávat, podléhá souhlasu pořadatele akce.

Spedice

Servisním partnerem pro akci je speditérská firma Centrum Sped, jejíž služeb můžete využít. Před začátkem, během a  po skončení akce se Vám může postarat o  veškeré vyřízení spedičních a  celních formalit a  uskladnění prázdných obalů. Na objednávku může poskytnout vystavovateli k  dispozici pracovníky na vybalení a  zabalení jeho zboží a  manipulační techniku. Přihlášeným vystavovatelům budou včas zaslány podrobné spediční a  celní pokyny.

Centrum Sped, s. r. o.

170 05 Praha 7, Výstaviště Praha
tel.: 220103654, fax: 233375625
email: vesela@centrumsped-praha.cz

Ubytování

Ubytování vystavovatelů a  návštěvníků během akce si lze objednat prostřednictvím internetové strany www.sberatel.info nebo www.praga2008.cz, kde budou zveřejněny nabídky hotelů i  dalších služeb cestovní kanceláře ČEDOK Incoming.
Kontakt: mailto:praga2008@cedok.cz
http://www.cedok.com/praga200

c43Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky