12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Přeprava poštovních zásilek balonem a  historickým dostavníkem

Jako jednu z  doprovodných akcí Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 připravili pořadatelé přepravu poštovních zásilek balonem. Jde o  tradiční způsob přepravy pošty, používaný zejména v  poslední třetině 19. století, a  pak i  počátkem století dvacátého. Renesance se pak balonová pošta dočkala zejména v  šedesátých a  sedmdesátých letech, a  to nejen u  nás, ale například i  v Rakousku a  dalších zemích. To už však nešlo o  poštovní nezbytnost, jako tomu bylo v  historii (kdy byly balony používány zejména v  dobách války k  přepravě dopisů z  obležených měst a  pevností), ale o  atraktivní akci určenou milovníkům vzduchoplavby, sběratelům celistvostí balonové pošty a  vůbec všem, kdo se rádi nostalgicky zasní při pohledu na oblohu s  pomalu plujícím horkovzdušným balonem… I  proto se takové lety staly součástí doprovodného programu předcházejících Světových výstav PRAGA, zejména v  letech 1968 a  1978, a  nejinak tomu bude i  u výstavy letošní, kde balon s  poštovními zásilkami vzlétne v  pátek 12. 9. v  podvečerních hodinách přímo před Průmyslovým palácem na Výstavišti. Let je pořádán ve spolupráci s  Balonklubem Praha, dopisy a  dopisnice podané k  přepravě tímto ojedinělým způsobem budou opatřeny otiskem příležitostného poštovního razítka Balonový let a v  místě přistání balonu pak i  denním příchozím poštovním razítkem příslušné pošty. Filatelisté, kteří nebudou mít možnost podat si své zásilky osobně na výstavě v  pátek 12. 9. si je mohou poslat řádně ofrankované v  obálce na adresu, zřetelně označené „ PRAGA 2008 – balonový let“ v  dostatečném časovém předstihu (t. j. do 10. 9.) na poštu Praha 7, Milady Horákové 81, 170 00 Praha 7. K  přepravě budou přijímány pouze obyčejné listovní zásilky. Popřejme tedy výstavnímu balonovému letu hlavně pěkné počasí!

 

Další zajímavou – a  dokonce mezinárodní - doprovodnou akci připravili pořadatelé výstavy PRAGA 2008 s  pořadateli výstavy WIPA 2008 na neděli 14. 9. Z  malého moravského města Hevlín přepraví v  poledne historický dostavník poštovní zásilky orazítkované podacím denním razítkem místní pošty a  kašetem s  obrázkem dostavníku a  nápisem Přepraveno historickým dostavníkem a logem výstavy PRAGA 2008 do rakouského městečka Laa an der Thaya. Tam budou na příležitostné poštovní přepážce, umístěné v  muzeu historických dostavníků (Kutschenmuseum Laa/Thaya, Thayapark 21, Laa/Thaya) opatřeny příchozím příležitostným razítkem a  dopraveny zpět na poštu Hevlín. Odtud zásilky poputují běžným způsobem ke svým adresátům. Standardní zásilky adresované do České republiky přitom stačí ofrankovat tuzemskou sazbou, tedy 10 Kč. Zásilky adresované do ciziny je třeba samozřejmě vyplatit příslušnou sazbou podle platného poštovního ceníku, t. j. do Evropy 17 Kč a  do zámoří 18 Kč.

Obdobně budou přepraveny zásilky podané na příležitostné přepážce pošty Laa an der Thaya, kde budou opatřeny tamním podacím příležitostným razítkem a  přepraveny historickým dostavníkem na poštu Hevlín cca ve 12:15 hod., kde dostanou příchozí denní razítko a  budou dopraveny zpět na poštu do Rakouska. Zásilky podané k  přepravě na této poště je třeba vyplatit rakouskými známkami s  příslušnou výplatní hodnotou , tj. do Evropy ( a  tedy i  do ČR ) 0,65 €, do zámoří 1,40 €.

Své řádně vyplacené zásilky opatřené adresou příjemce mohou zájemci s  příslušným předstihem (tedy do 10. 9. 2008) zaslat vložené v  dopise a  zřetelně označené „Praga2008-WIPA08-přepraveno historickým dostavníkem“ na poštovní úřad 671 69 Hevlín, pro přepravu z  Rakouska do 8. 9. 2008 na adresu Zentrale Stempelstelle, Postfiliale 1010, Fleischmarkt 19, 1010 Wien, Austria a  označené „Grußpost Praga08-Wipa08“.

Filatelisté, kteří navštíví Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 na Výstavišti v  Praze budou mít samozřejmě možnost podat si své zásilky k  přepravě historickým dostavníkem z  Hevlína do Laa/Thaya přímo na výstavě, a  to do soboty 13. 9. 2008 do 18:00 hod. Česká pošta neprodleně zajistí jejich transport na poštu do Hevlína.

 

 

Jarmila Mykytynová 

  vedoucí oddělení filatelie ČP 

 

 
 nahoru 

c111Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky