12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Britská královská sbírka na výstavě PRAGA 2008

Jak se sluší na světovou výstavu, budou tu k  vidění tisíce vzácných poštovních známek a  každá přitom jistě najde své obdivovatele, kteří si pozorně prohlédnou každičký detail, nebo před ní alespoň zasněně postojí. Ovšem už teď je jisté, že zdaleka největší pozornost vzbudí dvě z  nich, na které se půjde podívat asi každý návštěvník. Není přitom divu, protože jde o  dvě nejslavnější známky světa - legendární červený a  modrý Mauricius. Ve Dvoraně slávy bude totiž vystavena ukázka z  britské Královské sbírky, obsahující i  tyto prvotřídní rarity, o  nichž slyšel snad už každý. Jsou dokonce tak slavné, že i  mimo náš obor platí za synonymum pro vzácnost nejvyššího stupně - vždyť kdo se nesetkal s  přirovnáním Vzácný jako modrý Mauricius … A  protože taková příležitost není každý den, jistě ji využije i  mnoho nefilatelistů, z  nichž někteří možná díky těmhle nedostupným vrcholkům světové filatelie nakonec naváží kontakt s  naším oborem – a  stanou se z  nich časem taky sběratelé. Vždyť kolik je na světě koníčků, v  nichž můžete být kolegou korunované hlavy, aniž by vás to hned první den přivedlo na mizinu. Sbírání známek se přitom náruživě věnoval už pradědeček dnešní britské panovnice, král Edvard VII, a  po něm i  jeho syn, král Jiří V., a  vnuk, král Jiří VI. Všichni byli váženými členy nejstarší filatelistické společnosti na světě, londýnské Royal Philatelic Society, a  Jiří V. byl dokonce jejím místopředsedou. Právě on, ještě jako vévoda z  Yorku, koupil počátkem minulého století do sbírky modrého Mauritia, jenž se tu tedy nachází už více než sto let. Sama sbírka má kořeny v  polovině šedesátých let 19. století a  patří tedy k  nejstarším soustavně rozšiřovaným filatelistickým sbírkám světa. Je to tedy pro naši výstavu velká čest, že britská královna vyhověla žádosti organizačního výboru a  tyto přitažlivé známky spolu s  několika dalšími raritami zapůjčila. A  dokonce to není zdaleka poprvé, protože už na řadě předchozích výstav PRAGA měli návštěvníci možnost obdivovat rarity a  unikáty z  tohoto světoznámého souboru, který se navíc neustále rozšiřuje: jeden z  relativně nedávných přírůstků - dopis s  deseti prvními známkami světa, odeslaný v  den jejich vydání – bude rovněž součástí zapůjčené kolekce. Tuto vzácnou příležitost - vidět světové rarity na vlastní oči – si určitě nikdo z  nás nenechá ujít.

 

Ukázky materiálů z  Královské sbírky Jejího veličenstva Alžběty II, které očekáváme, že budou zapůjčeny pro Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008.

The Kirkcudbright cover, a  first-day cover with ten penny blacks, mailed on 6 May 1840, the first day it was valid. Around 70 examples are known, but this is the only one with more than two stamps.


“Kirkcudbright cover” – actually a  wrapper – bearing ten penny blacks used on the first day of validity 6 May 1840. The cover was bought by The Queen in2001. The next largest multiple on first day is a  pair!

“Kirkcudbright cover” – ve skutečnosti nejde o  obálku, ale o  skládaný dopis; byl odeslán 6. května 1840 – tedy v  první den platnosti první známky světa, tzv. „penny black“ (černé jednopenyovky). Celkem je známo asi 70 dokladů z  prvého dne, ale tato „obálka“ je jediná frankovaná tak velkým počtem známek (10). Další známá vícenásobně frankovaná celistvost ze stejného dne obsahuje pouze dvojici známek. Britská královská sbírka získala tuto celistvost nákupem v  roce 2001.

 

 

A Mulready prepaid envelope, postmarked on the first day of official use, 6 May 1840. Rowland Hill thought (incorrectly) that prepaid postal stationery would be more popular than stamps

Tzv. Mulreadyho obálka vydaná a  odeslaná rovněž 6. května 1840, v  první den své platnosti. Jde o  tzv. celinovou obálku s  předem zaplaceným poštovným. Rowland Hill, tehdejší anglický generální poštmistr, se domníval, že takovéto celinové obálky budou dokonce oblíbenější než poštovní známky, ale nestalo se tak.

 

 

The valuable Post Office Mauritius 'Ball' cover from 1847. The name comes from the fact that the wife of the Governor used the first issue of the stamps to frank invitations for a  fancy dress ball

Vysoce ceněná „Plesová obálka“ se známkou Mauritius „Post Office“, z  roku 1847, se slavnou červenou jednopenyovkou s  nesprávným nápisem „Poštovní úřad Mauritius“. Obálka se tak nazývá proto, že manželka guvernéra ostrova použila první vydání známek na frankování pozvánek na maškarní ples.

 

 

„Seahorse“ stamp issue

Original design by Bertram Mackennal for the 1913 Great Britain high values


Původní návrh Bertrama Mackennala pro oblíbenou čtyřznámkovou emisi „Mořští koně“ vydanou poprvé v  roce 1913.

 

"Uveřejněno s  laskavým svolením Jejího Veličenstva královny Alžběty II, jíž patří vlastnická práva" 

 

 

nahoru

c104Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky