12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Přihlášky

Ve smyslu výstavních propozic je podmínkou účasti vyplnění přihlášky. Vystavovatel je povinen ji vyplnit ve všech požadovaných částech tak, jak je na ní uvedeno. Přihláška má tři části, jednu z  nich si ponechá vystavovatel a  dvě části odešle organizačnímu výboru výstavy. Přihlášku potvrzuje příslušný vedoucí KMF a  KM SČF, který odpovídá za její správnost a  úplnost. Odpovídá i  za to, že vystavovatel je platícím členem SČF. Přihlášku je nutno odeslat do 28. 2. 2008 na adresu organizačního výboru:

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008
Salon české mládeže - organizační výbor
Holečkova 10
225 07 Praha 5  

Kontaktní adresa pro další informace:

RNDr. Zdeněk Okáč
Slámova 39

618 00 Brno
mobil:  736 276 392
e-mail: okac@praga2008.cz 

c88Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky