12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


PRAGA 2008 nejsou jen známky

Připravovaná výstava PRAGA 2008 navazuje na dlouholetou tradici mezinárodních a  světových výstav pořádaných pod společným názvem PRAGA. Tyto výstavy byly vždy nejen ukázkou širokého spektra skvělých filatelistických exponátů, ale také významnou společenskou událostí. Snahou organizačního výboru je připravit návštěvníkům vysoce kvalitní výstavu s  co možná nejbohatším programem a  přitom jim maximálně zpříjemnit pobyt v  Praze i  v celé naší zemi.

PRAGA 2008 je zejména filatelistická výstava

PRAGA 2008 je zejména filatelistická výstava. Na celkové ploše 2000 výstavních rámů o  16 listech se představí soutěžní exponáty tradiční filatelie, poštovní historie a  jednorámové exponáty. Organizační výbor již pozval všechny členské filatelistické svazy v  rámci FIP. Milým překvapením je značný zájem mimoevropských svazů, což nepochybně přispěje k  pestrosti prezentovaných filatelistických dokladů. Protože zájem o  účast tradičně převyšuje kapacity výstavy, předpokládáme, že přihlášené exponáty projdou náročným výběrem.

Třída filatelistické literatury nebude nijak omezována co do rozsahu a  návštěvníci budou mít možnost si vystavené exempláře prohlédnout a  případně i  prostudovat v  překrásném prostředí Poštovního muzea. Součástí výstavy bude rovněž literatura v  elektronické podobě.

Na naší výstavě tradičně nesmí chybět ani ukázky mimořádně vzácných filatelistických dokladů a  rarit. V  této souvislosti organizační výbor již oslovil správce Královské filatelistické sbírky v  Anglii. Do Čestného dvora počítáme také s  pozváním dalších unikátních sbírek.

Česká a  slovenská známková tvorba důstojně navazuje na vynikající úroveň dřívější československé grafické kvality poštovních známek. Ta je zejména patrná u  přepisu řady významných uměleckých děl z  bohatého kulturního dědictví obou zemí. Obě poštovní správy pro výstavu PRAGA 2008 připravují zajímavé ukázky své novodobé produkce.

PRAGA 2008 je přehlídkou použití elektronických médií ve filatelii

Prezentace filatelistické literatury v  elektronické podobě již byla již zmíněna. Záměrem organizačního výboru výstavy však také je dát větší prostor i  unikátnímu projektu – filatelistické virtuální výstavě Exponet. Exponáty této virtuální výstavy mají možnost prohlížet na internetu filatelisté i  další zájemci na celém světě. Rozsah této výstavy se pravidelně rozšiřuje každý týden o  jeden až dva další exponáty. Současně stoupá i  počet návštěvníků Exponetu.

Pro návštěvníky výstavy PRAGA 2008 může být propagace této virtuální výstavy bohatým zdrojem informací nejen pro vlastní sběratelskou činnost, ale i  dobrou inspirací pro prezentaci vlastních exponátů a  také vhodnou příležitostí k  porovnání originálních dokladů s  jejich elektronickou podobou. Navíc je jisté, že většina návštěvníků tradičních filatelistických výstav nikdy nemá možnost detailně si prohlédnout vše, o  co mají zájem. Zde budou mít příležitost zjistit, že některé exponáty si mohou důkladně prostudovat i  po výstavě v  klidu domova.

PRAGA 2008 je výstavou pro celou rodinu

V programu výstavy je pamatováno také na mladé návštěvníky. Pro děti zde bude organizována dětská pošta a  další možnosti zabavení tak, aby se mohli dospělí v  klidu soustředit na prohlídku vystavených exponátů. Návštěvníci zde budou moci shlédnout souběžně pořádanou národní soutěžní výstavu mladých vystavovatelů – Salon mládeže. Věříme, že dětská pošta i  Salon mládeže přispějí k  získání nových mladých filatelistů.

V rámci doprovodného programu výstavy se uvažuje i  o uspořádání zajímavých akcí pro manželky návštěvníků. Řadu dalších příležitostí rovněž poskytuje samotné prostředí parku uvnitř Výstaviště.

PRAGA 2008 je dobrou příležitostí k  doplnění sbírek

Souběžně se soutěžní filatelistickou výstavou se bude na pražském Výstavišti konat i  další ročník mezinárodního obchodního veletrhu Sběratel. Jeho popularita a  rozsah rok od roku stoupají, a  tak již v  současné době se řada zahraničních obchodníků zajímá o  účast na tomto veletrhu právě v  souvislosti s  výstavou PRAGA 2008. Už dnes proto očekáváme rekordní počet obchodníků i  stánků poštovních správ nejrůznějších zemí. Veletrh Sběratel se věnuje nejen filatelii a  filatelistům, ale také sběratelům pohlednic, numismatikům a  příznivcům dalších sběratelských oborů.

PRAGA 2008 je významnou společenskou a  poznávací akcí

Světové výstavy tohoto rozsahu jsou vždy významnou společenskou i  kulturní akcí. Setkávají se zde sběratelé z  různých částí světa a  vytvářejí se nová přátelství. V  rámci naší výstavy se také budou konat odborné filatelistické semináře a  setkání.

Výstavě PRAGA 2008 byl již udělen patronát AIJP (Mezinárodní asociace filatelistických novinářů). Během výstavy proto bude uspořádáno mezinárodní setkání členů této asociace.

PRAGA 2008 je příležitostí k  poznávání Prahy a  České republiky

Praha i  celá Česká republika je všeobecně známým a  uznávaným kulturním a  historickým centrem Střední Evropy. Výstava PRAGA 2008 se proto může stát dobrou příležitostí pro návštěvu řady významných památek i  mnoha kulturních akcí pořádaných souběžně v  tomto regionu. V  Praze lze například navštívit různá muzea, Národní galerii, mnoho výstav, koncertů, divadelních a  muzikálových představení apod. Za pozornost jistě stojí například stálá expozice v  muzeu Alfonse Muchy, významného představitele secese a  tvůrce první československé známky.

Návštěvníci budou mít rovněž příležitost využít některou z  nabídek cestovních kanceláří k  výletům do mnoha krásných míst České republiky, například k  prohlídce zajímavých hradů a  zámků či dalších možností kulturního a  společenského vyžití.

PRAGA 2008 je první metou filatelistické štafety Praha – Vídeň

Jen několik dnů po skončení výstavy PRAGA 2008 začíná ve Vídni (v sousedním Rakousku) další mezinárodní filatelistická výstava WIPA, konaná pod patronátem FEPA. Pro zahraniční a  zejména zámořské návštěvníky se tak nabízí možnost navštívit během krátké doby po sobě další významnou filatelistickou akci.

Zájemci o  obě výstavy si tak mohou odpočinout při prohlídce nejrůznějších pamětihodností na trase z  Prahy do Vídně, navštívit zajímavá rekreační místa v  České republice nebo se nechat inspirovat návštěvou některého moravského vinného sklípku. Ti, kteří se zajímají o  historii poštovnictví v  Českých zemích mohou rovněž navštívit oddělení Poštovního muzea ve Vyšším Brodě s  expozicí Pošta v  proměnách času od 16. století po současnost.
 

 

nahoru

c39Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky