12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Výstaviště v  Praze - Holešovicích

Obrázek Výstaviště

 

 Pražské Výstaviště patří k  nejkrásnějším v  Evropě. Mnohokrát bylo svědkem dějinných událostí, které se promítly do historie českého národa a  státu.

Jeho novodobou historii začala psát již v  roce 1891 Všeobecná zemská jubilejní výstava, která byla ve své době velkou společenskou a  kulturní událostí a  při jejímž zrodu stála řada významných osobností našich dějin. Všeobecná zemská výstava byla uspořádána na oslavu jubilea první průmyslové výstavy v  roce 1791. Měla silný národní a  politický podtext - průmyslová výstava v  roce 1791 totiž proběhla v  rámci oslav korunovace rakouského císaře Leopolda II. českým králem. Výstava o  sto let později však byla výhradně organizována a  vybavena českými podniky, měla obrovský úspěch a  ukázala plně schopnosti českých lidí.

 Výstaviště celá desetiletí slouží akcím nejrůznějšího charakteru - stalo se i  centrem zábavy, parkem kultury a  oddechu. V  areálu se scházejí Pražané či návštěvníci hlavního města, aby se zúčastnili nejrůznějších kulturních a  sportovních podniků, případně aby spojili svou návštěvu Prahy s  příjemnou procházkou v  oboře Stromovka, založené již ve 14. století.

Obrázek VýstavištěU příležitosti Všeobecné československé výstavy v  roce 1991 bylo Výstaviště rekonstruováno. Získalo tak nové výstavní pavilony, vzniklo zde několik divadelních scén a  rozšířily se možnosti jeho využití. Dnes je pražské Výstaviště významným výstavním a  kulturním centrem v  severní části hlavního města v  oblasti malebné trojské kotliny. Areál je atraktivně umístěn nedaleko centra a  je jediným „kamenným“ výstavním areálem v  Praze s  plochou zhruba 320 000 m2. Kromě výstav a  veletrhů mezinárodního charakteru nejrůznějšího rázu a  zaměření, kterých se zde ročně koná více než padesát, jsou tu pořádány i  další aktivity - národní prezentace, putovní výstavy, doprovodné akce k  výstavám, módní přehlídky, koncerty, rauty, kongresy, semináře či firemní prezentace.

V roce 2002 bylo Výstaviště zasaženo katastrofální povodní, která se přehnala celou Českou republikou. Prakticky se stalo součástí toku rozvodněné Vltavy, hladina vody tehdy dosahovala místy až do výše šesti metrů a  bylo zaplaveno zhruba dvacet hektarů z  celé plochy areálu. Po povodni byly ihned zahájeny nezbytné opravy. Nyní je na Výstavišti k  dispozici 20 000 m2 krytých a  10 000 m2 volných výstavních ploch a  dále také prostory pro výstavy, veletrhy, konference, sympozia a  rauty, pro setkání a  prezentace firem a  výrobků, koncerty vážné i  populární hudby, plesy, zábavné i  sportovní aktivity a  komplexní výstavní služby.

Až na rok 1998 se světové a  mezinárodní výstavy poštovních známek v  Praze konaly vždy na tomto výstavišti v  Praze - Holešovicích. Poprvé tomu tak bylo v  roce 1962, poté v  letech 1968, 1978 a  naposledy v  roce 1988. 
 
 

PhDr. Jindřich Jirásek
jednatel Progres Partners Advertising, spol. s  r. o.

 

Obrázek Výstaviště

 

 

nahoru

c29Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky