12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Expozice Poštovního muzea na Světové výstavě Poštovních známek PRAGA 2008

Poštovní muzeum je specializovaným zařízením České pošty, s. p., pro dokumentaci dějin a  vývoje poštovních služeb zejména na území dnešní České republiky, a  to se zvláštním zřetelem k vývoji známkové tvorby - zejména k tvůrčí a  výrobní dokumentaci této tvorby. Bylo založeno krátce po vzniku samostatného Československa v prosinci 1918 současně s vydáním první československé poštovní známky.

Nyní mohou návštěvníci Poštovního muzea shlédnout: V budově v  Praze 1, v ulici Nové mlýny č. 2 muzejní expozici věnovanou klasické známkově tvorbě evropských zemí, Československa a České republiky. Je zde pro ně připravena i  studovna a  odborná knihovna. Výstavní salony v patře jsou vyzdobeny nástěnnými malbami Josefa Navrátila z roku 1847 a  celá historická barokní budova je chráněnou památkou první kategorie. Historickou muzejní expozici v  budově opatství kláštera cisterciáků ve Vyšším Brodě v nejjižnějším cípu Čech při hranici s Rakouskem. Expozice představuje bezmála pět set let vývoje organizovaného poštovnictví u  nás od volby krále zemí Koruny české z rodu Habsburků v roce 1526 dodnes. Jsou zde též prezentovány služby České pošty, s. p.
 

Pro světovou výstavu poštovních známek Poštovní muzeum připravuje:

Průmyslový palác na pražském Výstavišti

1. VE DVORANĚ SLÁVY BUDOU DVĚ EXPOZICE:

Soutiskové archy prvních československých známek podle návrhů Alfonse Muchy - výplatní "Hradčany" a  novinové "Sokol v  letu",

Nepřijaté výtvarné návrhy na čs. poštovní známky emise "Dětem", pocházející ze soutěže vypsané Ministerstvem pošt a  telegrafů v  roce 1936.

2. ZNÁMKOVÁ TVORBA ČESKÉ REPUBLIKY V  LETECH 1993 – 2008

Výběr z patnáctileté produkce českých poštovních známek se zřetelem ke známkám, které získaly ocenění v národních anketách a  mezinárodních soutěžích. Součástí exponátu budou ukázky výtvarných návrhů a  liniových rozkreseb k jednotlivým známkám a  k obálkám dne vydání.(V obdobném rozsahu zde představí Slovenská pošta, a. s., známkovou tvorbu Slovenské republiky z let 1993 – 2008).

3. Z DĚJIN POŠTY V  ČESKÝCH ZEMÍCH

Poštovní dostavník z poštovní stanice Žamberk z přelomu 2. poloviny 19. století. V rámci expozice budou v Průmyslovém paláci také prezentovány trojrozměrné sbírkové předměty z období rakouské monarchie a  Československa: historické poštovní uniformy, štíty, cestovní pomůcky a  poštovní schránky.

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1

K světové výstavě PRAGA 2008:

1. PRVNÍ NOVINOVÉ ZNÁMKY SVĚTA Z  ROKU 1851 – MERKURY

Návštěvníci mohou shlédnout mj. světový unikát - osmdesátiblok modrých Merkurů.

V prvním patře, v  salonech vyzdobených nástěnnými malbami Josefa Navrátila z roku 1847, budou umístěny exponáty výstavní soutěžní třídy Filatelistická literatura.  

Stálá známková expozice Poštovního muzea:

2. První emise rakouských poštovních známek z roku 1850

Včetně ukázek na dobové korespondenci.

3. Klasická známková tvorba Evropy

Nejstarší poštovní známky evropských zemí vydávané od poloviny 19. století do roku 1914.

4. První československé poštovní známky – Muchovy emise Hradčany a  Sokol v  letu

Včetně ukázek soutiskových archů různých hodnot, černotisků a  makulatur.

5. Chronologický přehled poštovních známek Československa (1918 - 1939, 1945 – 1992)

Včetně ukázek obálek dne vydání.

6. Specializované sbírky, dary Poštovnímu muzeu.

7. Ceny, medaile, diplomy za oceněné známky Československa a  České republiky.

 
 
Pavel Čtvrtník, Alena Reichlová
 
 
nahoru

c36Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky