12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008

 se koná ve dnech 12. až 14. září 2008 

1)    Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 (dále jen Výstava) se koná ve dnech 12. 9. - 14. 9.

       2008. Jejími pořadateli jsou Česká pošta, s.p., ve spolupráci se Svazem českých filatelistů a  za 

       spoluúčastí společnosti Progres Partners Advertising, s.r.o. Výstava je pořádána pod patronátem

       Mezinárodní filatelistické federace (FIP) a  Mezinárodní organizace filatelistických novinářů (AIJP).

       Místem konání výstavy je Průmyslový palác v  areálu Výstaviště Praha – Holešovice (170 90 Praha 7 –

       Holešovice), třída filatelistické literatury je umístěna v  Poštovním muzeu v  Praze (Nové Mlýny 2, 110        00, Praha 1). Pravidla pro konání výstavy upravují výstavní propozice IREX.
2)    Doprovodnými, souběžně pořádanými akcemi Výstavy jsou:
          • Národní výstava Salon české mládeže, umístěná ve střední hale Průmyslového paláce. Pravidla

             pro její konání upravují speciální výstavní propozice (IREX) Salonu české mládeže; 
          • Prezentace Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET, umístěná ve střední hale

             Průmyslového paláce;
          • Mezinárodní obchodní veletrh poštovních známek, mincí, telefonních karet a  minerálů Sběratel,

             pořádaný společností Progres Partners Advertising, s.r.o., umístěný v  levém křídle Průmyslového

             paláce. Jeho součástí jsou prezentace poštovních správ, včetně zastoupení České pošty,

             umístěné ve střední hale Průmyslového paláce;
          • Koutek „Dětské pošty“ umístěný ve střední hale Průmyslového paláce a  určený dětem a  mládeži

             ve věku do 18 let.
3)    Výstava včetně všech doprovodných akcí je pro veřejnost otevřena od pátku 12. září do neděle 14.

       září 2008, a  to v  pátek a  v sobotu od 10 do 18 hodin, v  neděli od 10 do 16 hodin.
4)    Vstupné na Výstavu (včetně všech jejích doprovodných akcí, uvedených v  bodu 2) činí:
          • základní vstupné na jeden den - 80 Kč,
          • základní vstupné na celou dobu výstavy (permanentní vstupenka) - 200 Kč,
          • ženy, děti do věku 15 let v  doprovodu dospělé osoby a  mládež do věku 18 let mají vstup zdarma,
          • pracovníci České pošty mají vstup na výstavu zdarma po předložení průkazky ČP.
5)    Sekretariát Výstavy je umístěn v  prvním patře pravého křídla Průmyslového paláce, informační

       stánek pro návštěvníky je umístěn v  přízemí u  vchodu do Průmyslového paláce.
6)    Návštěvníci Výstavy jsou povinni odložit v  šatně objemná zavazadla, deštníky a  pláště; uložení v  

       šatně je zdarma.
7)    Do výstavních prostor není dovoleno vstupovat se psy a  jinými zvířaty. Není dovoleno dotýkat se

       výstavních zařízení, exponátů a  skleněných ploch výstavních rámů. Ve všech výstavních prostorách je

       zakázáno kouření a  manipulace s  otevřeným ohněm.
8)    Návštěvníkům není povoleno jakékoli nabízení, výměna nebo prodej sběratelského materiálu mimo 

       výstavní prodejní stánky a  stoly.
9)    Rozšiřování propagačních materiálů, fotografování a  filmování je na Výstavě povoleno jen s  

       předchozím písemným souhlasem jejího pořadatele. 
10)  Návštěvníci Výstavy jsou povinni dbát organizačních pokynů pořadatele. 
11)  Návštěvníci prezentace výstavy EXPONET mohou prostředky výpočetní techniky použít pouze v   

       souladu se zaměřením této virtuální výstavy. Tuto počítačovou síť není povoleno používat k  

       surfování po internetu mimo výstavu EXPONET nebo k  jiným soukromým účelům.
12)  Pokud návštěvník na výstavě zavinní jakoukoli škodu, je povinen ji nahradit.

 

     Každá vstupenka platí na všechny části výstavy včetně veletrhu Sběratel a  doprovodných akcí.

c32Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky