12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Spolupráce PRAGA 2008 - WIPA 2008 započala

Bezprostředně po světové výstavě PRAGA 2008 následuje filatelistická výstava WIPA 2008 ve Vídni. Ta je od Prahy mezinárodním expresem vzdálena pouhé 4 hodiny. A  to je nečekaná výhoda, kterou obě historické středoevropské metropole nabízejí nejen evropským, ale i  zámořským návštěvníkům. Vtipně to napsal na webových stránkách naší výstavy tajemník organizačního výboru Vladimír Münzberger: „PRAGA 2008 předává filatelistickou štafetu vídeňské výstavě WIPA 2008“.

Logo - WIPA 2008

Proto je v zájmu obou zemí, obou hlavních měst i  obou pořadatelů – pošt a  filatelistických svazů, aby urychleně došlo k vzájemné a  promyšlené spolupráci. Ta by měla zahrnovat jak propagaci obou výstav a  filatelie jako takové, tak i  společnou emisi poštovních známek.

První vzájemné osobní kontakty navázali čeští pořadatelé již v listopadu 2006 během světové výstavy BELGICA 2006 v Bruselu. A  neuplynuly ani tři měsíce a  Prahu navštívila reprezentativní rakouská delegace. Vedl ji ředitel Erich Haas se spolupracovnicí Silvií Klampferer. Oba zastupovali rakouskou poštu - Ősterreichische Post AG. Dalšími členy delegace byli představitel rakouského filatelistického svazu VŐPh a  generální komisař výstavy WIPA 2008 Horst E. Horin a  nově jmenovaný generální tajemník výstavy WIPA 2008 Werner Schindler. Ten nahradil ve funkci Claudii Riedmannovou, která nedávno z  funkce odstoupila ze zdravotních důvodů.

Již v úterý 27. února 2007 byla celá rakouská delegace v sekretariátu Svazu českých filatelistů přivítána předsedou SČF, tajemníkem SČF, předsedou organizačního výboru PRAGA 2008, generálním komisařem výstavy a  jejím tajemníkem, jakož i  tlumočníkem a  spoluorganizátorem výstav OSTROPA Karlem Pechem. Byla projednána spolupráce obou organizačních výborů, společná propagace, obsah výstav a  jejich společenská a  kulturní náplň. Rakouští přátelé byli seznámeni i  s připravovanou Dětskou poštou, která zazářila na výstavě PRAGA 1998, s českým Salónem mládeže i  s originálním projektem EXPONET, který v místnosti sekretariátu PRAGA 2008 představil názorně všem přítomným tajemník Münzberger.

Následujícího dne, ve středu 28. února, se v budově pražského Poštovního muzea uskutečnilo za účasti tlumočnice České pošty, s. p. společné pracovní jednání rakouské delegace s náměstkem generálního ředitele České pošty, s. p., Miroslavem Špačkem, vedoucí oddělení přípravy známkové tvorby GŘ ČP Vítězslavou Franckovou, zástupcem ředitele Poštovního muzea Janem Galuškou a  předsedou SČF. I  tady byl program pracovního jednání bohatý. Těžištěm bylo projednání společné emise známek PRAGA 2008 – WIPA 2008. Bylo velmi zajímavé, že rakouská delegace v čele s ředitelem Haasem, nadšena z dopolední návštěvy Poštovní tiskárny cenin z předchozího dne, přizpůsobila své náměty tiskovým technikám, jmenovitě vícebarevnému tisku, naší PTC. Byl dohodnut společný postup rakouské a  české pošty i  časové termíny při zpracování konečné podoby společné známkové emise PRAGA 2008 – WIPA 2008. Mluvilo se i  o možných námětech příležitostných poštovních dopisnic k výstavě PRAGA 2008. Již teď bych rád naše sběratele ubezpečil, že půjde o  atraktivní motivy.

To obzvláště důležité, co bylo oběma stranami dohodnuto, jsou další společná jednání, která by se měla v budoucnu uskutečnit. A  možná se uskuteční i  celodenní pracovní seminář, který by se zabýval dalšími problémy sbírání známek a  jeho podporou, vzájemnou informovaností a  uveřejňováním odborných i  námětově zajímavých článků.

Rakouská delegace také vysoce ocenila i  informativní návštěvu kostela sv. Gabriela v areálu bývalého kláštera, jehož výtvarná výzdoba byla připomenuta v roce 1999 krásným aršíkem s názvem Beuronská umělecká škola, jakož i  prohlídku malebného Poštovního muzea s  bohatými knižními fondy a  filatelistickými sbírkami. Poštovní muzeum, vyzdobené Navrátilovými freskami z 19. století, hosty rovněž upoutalo svým programem pravidelných výstav známých rytců, grafiků a  navrhovatelů poštovních známek, i  možnostmi studijního bádání. Protože ve Vídni takové muzeum nemají, Rakušané Dr. Galuškovi i  České poště k tomuto objektu, zřízenému u  příležitosti světové výstavy PRAGA 1978, upřímně blahopřáli.

Zdá se, že účinná a  navíc přátelská spolupráce obou pořádajících měst a  členských zemí Evropské unie byla v Praze v únoru roku 2007 zdárně započata.

 

 
Lumír Brendl
 předseda SČF

c62Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky