12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


EXPONET

je stálá otevřená virtuální filatelistická výstava. Na jejím počátku byla v  roce 2004 jednoduchá myšlenka – shromáždit a  zpřístupnit velké množství filatelistických exponátů na jediném internetovém portálu. Díky současným technickým možnostem a  především díky velkému úsilí jejích zakladatelů se za necelých pět let podařilo vybudovat ojedinělou a  neustále se rozvíjející databázi filatelistického materiálu z  celého světa. Trvalý nárůst počtu exponátů i  návštěvníků výstavy je dán základními principy, kterými jsou otevřenost, bezplatnost a  nesoutěžní přístup. Otevřenost vůči vystavovatelům podle zásady Ukaž, co umíš, aniž bychom ti předepisovali, jak to má vypadat. Bezplatnost, protože se nevybírají žádné poplatky od vystavovatelů, ani návštěvníků. Nesoutěžní přístup, protože jediným hodnotitelem je tady návštěvník.

Přestože exponáty umístěné na výstavě EXPONET mají podobu běžnou na výstavách pořádaných podle řádů Mezinárodní filatelistické federace (FIP), pokud jde o  rozsah, způsob zpracování či kvalifikaci nepodléhají žádnému omezení. Proto zde mohou být umístěny exponáty, které na světových filatelistických výstavách získaly nejvyšší ocenění, vedle těch, které filatelistická soutěžní kritéria nesplňují.

Organizační členění výstavy EXPONET je podřízeno funkčnosti a  co největšímu uživatelskému komfortu. Proto jsou exponáty rozděleny do filatelistických tříd FIP, kde jsou řazeny podle názvu exponátů. K  dispozici je i  abecední řazení podle jmen vystavovatelů a  podle země původu. U  některých jsou uvedeny i  odkazy na související webové stránky.

Cílem výstavy EXPONET ale není jen snadno dostupná prezentace velkého množství různorodého filatelistického materiálu, ale i  archivace exponátů či jejich částí, jež se z  jakýchkoli důvodů časem stanou nedostupnými. Velkou roli hraje i  v získávání a  vzdělávání mladých sběratelů, jimž moderní formou otevírá dveře k  filatelii.

I když lze výstavu EXPONET snadno navštívit prostřednictvím osobního počítače (www.exponet.info), ne každý sběratel má k  němu přístup. Evropská populace stárne a  s ní se zvyšuje i  věkový průměr sběratelů známek. Zejména příslušníkům starší generace tedy může přijít vhod, že jsme na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 připravili zvláštní stánek s  řadou počítačů, na nichž se mohou s  výstavou EXPONET snadno seznámit. Přítomni budou i  její tvůrci a  spolupracovníci, kteří ochotně odpovědí na případné dotazy návštěvníků. A  pokud to pro někoho bude dokonce první krok na cestě k  počítačům, budeme z  toho mít dvojnásobnou radost.

 

c74Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky