12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Výstavu Praga a  veletrh Sběratel navštívilo 45 tisíc lidí

     Obrovskému zájmu sběratelské ale i  laické veřejnosti se těšily Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 a  mezinárodní veletrh Sběratel, které v  neděli 14. září skončily na Výstavišti v  Praze. Za tři dny obě spojené akce navštívilo na 45 tisíc lidí ze všech koutů republiky i  ze zahraničí.
     Pro filatelisty byly největším lákadlem soutěžní exponáty ze 61 zemí, pro veřejnost zase možnost vidět část sbírky britské královny Alžběty II. včetně slavného modrého Mauritia. Vzhledem k  velkým bezpečnostním opatřením však Mauritia mohlo v  nedobytné, několikanásobně jištěné a  klimatizované expozici vidět jen asi pět tisíc návštěvníků, kteří vystáli až čtyřhodinovou frontu.
     Neočekávaným zájmem nejen o  exponáty ve Dvoraně slávy, ale i  v soutěžních třídách, byly překvapeni především zahraniční vystavovatelé včetně kurátora královské filatelistické sbírky Michaela Sefiho. Podle jeho slov nikde jinde filatelie nepřiláká tolik příznivců jako v  České republice. Výstava Praga jistě přispěje ke zvýšenému zájmu o  tohoto krásného koníčka především u  mladé generace.
     Pražské Výstaviště bylo po dvaceti letech napěchováno nejen filatelistickými skvosty, ale také poštovními správami z  21 zemí včetně České pošty. Na veletrhu Sběratel, který se koná každý rok a  zahrnuje nejen filatelii, ale i  staré pohlednice, numismatiku, notafilii, telefonní karty, minerály a  drahé kameny, rychle vyprodalo svou nabídku 250 obchodníků ze 40 zemí.
     Společná akce – Praga i  veletrh Sběratel – skončily velikým úspěchem. Dík patří Svazu českých filatelistů, organizátorovi – firmě Progres Partners Advertising, a  především České poště, která celý projekt financovala. 

 

 

Pan Michael Sefi, kurátor královské sbírky, přiváží vzácné exponáty na Výstaviště

 

Slavnostní zahájení výstavy a  veletrhu

 

 

Každodenní dvě dlouhé fronty (tady už 20 minut po otevření)

 

Jury

 

 

Komisaři

 

 

Palmáre

 

Návštěvníci měli o  exponáty enormní zájem

 

Čtyřhodinové fronty na královskou sbírku, modrého Mauritia a  pozvané exponáty

 

 

 

Výstavu a  veletrh Sběratel doprovázela řada autogramiád, křtů, vyhodnocení atd. Zde se podepisuje náš kosmonaut Vladimír Remek

 

 

Veletrh Sběratel byl nabitý k  prasknutí vystavovateli i  návštěvníky

 

 

 

Poštovní správy neměly ani chvilku na oddech

 


 

TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

ČT1 Studio 6, 12. září 2008

ČT1 Události, 12. září 2008

ČT24

ČT24

NOVA TNoviny 9.9.2008

Prima Zprávy 14.9.2008

NOVA TNoviny 10.9.2008

NOVA TNoviny 12.9.2008

NOVA Střepiny 21.9.2008

TNCZ


 

 

SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008

12. – 14. 9. 2008, Výstaviště Praha 7 – Holešovice


pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP (Fédération Internationale de Philatélie)

 

Pořádání mezinárodních a  světových výstav poštovních známek s  názvem PRAGA a  pod záštitou FIP má v  hlavním městě Československa a  České republiky dlouhou tradici. Ta začala mezinárodní výstavou PRAGA 1938, od níž uplyne již 70 let, a  po roce 1945 pokračovala filatelistickými výstavami PRAGA 1950, PRAGA 1955 a  naposledy PRAGA 1998.

 

 

 

Na tradičním Výstavišti a  v secesním Průmyslovém paláci se filatelistické výstavy PRAGA vůbec poprvé jako světové proslavily v  roce 1962. Poté pokračovaly v  letech 1968, 1978 a  1988. Získaly tak pravidelnou desetiletou periodicitu, která pokračuje rokem 2008.

Také organizovaná filatelie v  Praze, v  Československu a  České republice má dlouhou tradici, která se datuje již od časů Rakouska – Uherska. První klub českých filatelistů vznikl v  Praze roku 1887 a  aktivně zde působí dodnes. Svaz čs. filatelistů byl také jedním ze sedmi zakládajících členů FIP v  Paříži v  roce 1926. V  roce 1989 se také stal zakládajícím členem Evropské federace filatelistických svazů FEPA.

Uspořádání světové filatelistické výstavy je pro každou zemi velkou ctí. Obdobně jako u  olympijských her, fotbalového mistrovství světa či významných kulturních akcí celosvětového významu totiž i  filatelistická výstava slouží k  lepšímu poznání a  propagaci dané země.

Každý rok se ve světě pod záštitou FIP konají světové filatelistické výstavy. Např. v  roce 2006 to byly nebo budou výstavy ve Washingtonu, ve španělském městě Málaga a  v Bruselu. V  roce 2007 se počítá s  výstavou v  ruském Petrohradu, v  roce 2008 v  Tel Avivu, Bukurešti a  v Praze. Jen pár dní poté se uskuteční mezinárodní výstava WIPA 2008 v  nedaleké Vídni.

Světová výstava PRAGA 2008 se koná na počest 90. výročí vydání první československé známky v  roce 1918, k  90. výročí Poštovního muzea v  Praze a  k 15. výročí České republiky.

Československá a  česká známková tvorba představuje v  námětech známek a  poštovních celin přírodní krásy České republiky, její historii a  bohaté kulturní dědictví, její vztahy se zeměmi Evropy a  světa. Mezi sběrateli a  filatelisty je z  hlediska výtvarného, ryteckého a  polygrafického hodnocena jako jedna z  nejlepších. Tento vysoký mezinárodní standard si neustále uchovává a  pečuje o  něj. Proto poštovní známky a  celinyšířené do světa Českou poštou, patří stále k  nejvyhledávanějším.

Pořadateli světové výstavy PRAGA 2008 jsou tradičně Česká pošta a  Svaz českých filatelistů.

PRAGA 2008 zve filatelisty – vystavovatele z  celého světa k  účasti v  těchto soutěžních třídách FIP:

  • třída tradiční filatelie
  • třída poštovní historie
  • třída filatelistické literatury
  • experimentální třída jednorámových exponátů

Soutěžní třídy, čestná třída a  případně mistrovská třída FIP budou umístěny v  Průmyslovém paláci Výstaviště spolu se Salonem mladých českých filatelistů. Třídu filatelistické literatury bude hostit malebná budova Poštovního muzea.

Světová výstava poštovních známek Praga 2008 se koná současně s  11. mezinárodním veletrhem Sběratel, který se věnuje především filatelii a  numismatice, ale i  dalším sběratelským oborům. Otevírací hodiny a  vstupenky jsou společné pro výstavu Praga 2008 i  pro veletrh Sběratel. Bližší informace o  veletrhu na www.sberatel.info.

 

Pořadatelé:

 

Česká pošta, s. p.

Svaz českých filatelistů

Logoznak České Pošty, s. p. Logoznak Svazu českých filatelistů

 

Exkluzivní pojistitel výstavy Praga 2008

Organizátor:

 

Progres Partners Advertising, spol. s  r. o.
Logoznak Progres Partners Advertising, spol. s  r. o.

 

Kontakt:

 

Organizační výbor Praga 2008

Holečkova 10, 225 07 Praha 5, www.praga2008.cz

tel. a  fax: 257 313 149, e-mail: secretariat@praga2008.cz

 

 

nahoru

 

 

 

c0Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky